månadsarkiv: augusti 2016

Föräldramötesbrevet

Hej alla vårdnadshavare till elever i åk 6

Tisdagen den 6 september kommer vi ha vårt sedvanliga föräldramöte. Vårt tema kommer att vara sociala medier. Sociala medier är en stor del av våra liv numera och inte minst för våra elever, era barn. Det är viktigt att vi vuxna hänger med i utvecklingen och förstår var de unga hänger, för att kunna hjälpa och vara närvarande.

Vi vill informera er redan nu att vi kommer träffas ca en halvtimme kl18.00 innan ordinarie tid för föräldramötet. Då kommer eleverna i åk 6 att informera er vårdnadshavare om sociala medier. Vi kommer sedan att förflytta oss till aulan för att få information av vår ledning och därefter blir det fika och matnyttig information för er föräldrar i respektive klassrum.

Därmed är det obligatoriskt att alla elever närvarar vid starten av föräldramötet. Eleverna kommer att bli kompenserade med sovmorgon eller sluta tidigare vid ett senare tillfälle. Vi återkommer senare om detta.

Om eleverna vill stanna kvar efter sin presentation kan de vara på Q-ben.

Vi vill gärna att blom- och bullgrupperna i alla klasser står för en lättare fika som kan intas i klassrummen. Se musikbloggen för mer information om grupperna.

Har ni redan nu några punkter som ni vill ha med på föräldramötet så maila oss så snart som möjligt så att vi kan lägga in detta i vår planering.

Väl mött,

Mentorer och musiklärare i åk 6

Uppstartsdagen!

Äntligen har vi fått träffa Er alla igen, och ett varmt välkomnande till våra tre nya elever!

Ni är alla redan vinnare och guld värda för oss och därför fick ni en ”guldmedalj” direkt när ni kom in i klassrummet idag.
Eleverna har fått lära sig mer om varandra idag genom att spela spel och vi har också delat ut massor med informationsblanketter, samt arbetat med förberedelserna inför våra utvecklingssamtal.

medalj

Ramtiderna för veckan är:
Onsdag: 8.05-12.30 enligt schemat
Torsdag: 8.05-12.30 enligt schemat
Fredag: 8.05-12.30 Temadag pop-up school. Samling i MU1.
Måndag: 8.05-12.30 enligt schemat
Tisdag: Ordinarie schemat börjar gälla

Vi ser fram emot det här läsåretmed Er!
Sara och Karolina

Du som har ett speciellt intresse för matematik – anmäl dig till pizzaklubben!

Pizzaklubben fortsätter i höst!
Sollentuna vill fortsätta arbetet med att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. Under höstterminen 2016 kommer därför Pizzaklubben att arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Edsbergsskolans förstelärare i matematik, Adam Jonsson och Catherine Mortimer-Hawkins. Pizzaklubben kommer att vända sig till elever i åk 2-9. Har du varit med förut eller skulle vilja vara med så anmäl dig nu!

Pizzaklubben
Under tre torsdagar kommer vi att arbeta med problemlösning som håller en hög matematisk nivå, där vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra!

Tider
Träffarna kommer äga rum på torsdagar enligt följande:
Träff 1 13/10 Tid 16:00-18:15
Träff 2 17/11 Tid 16:00-18:15
Träff 3 8/12 Tid 16:00-18:15

Lokal: Edsbergsskolans matematikverkstad (C13)

Anmälning
Anmälan görs via länk av vårdnadshavare senast den 11/9-16. Antalet platser är begränsade och skolor/undervisande lärare kommer att kontaktas för rekommendation. Bekräftelse om plats skickas ut i slutet av september 2016 av Pizzaklubben till vårdnadshavarna.

Pizzaklubben är ett samarbete på kommunövergripande nivå mellan FoUgruppen, Elevstöd och utveckling samt rektorsgruppen.

SMK

Välkomna tillbaka!

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt läsår! Sjätte klass – det är stort!

Ni elever börjar nu på tisdag den 23e Augusti kl 09.00 i klassrummet. Vi kommer bland annat att fixa i bänkar och klassrum samt förbereda våra utvecklingssamtal under dagen, som avslutas kl 14.00. Ni är med oss mentorer hela dagen!

Hoppas ni har kunnat njuta och vila under sommaren och är redo för en ny härlig termin! Det är VI!
Pigga hälsningar,

Sara och Karolina