Kontakt

Mentor – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

Mentor – Samira Naimi(SNI)Skicka mail

Matematik – Staffan Thörnberg (STG) Skicka mail

Franska – Gabriella Hyllander (GHR) Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv (FVL) Skicka mail

Svenska – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

SO – Helena Drakwall (HDL) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Musik -Jakob Lundqvist (JLT)Skicka mail

Spanska – Samira Naimi (SNI) Skicka mail

Tyska – Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Bild – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Fysik – Stig Svensson (SSN) Skicka mail

Kemi, Biologi, Matematik -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.